Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

UROCZYSTA GALA - podsumowanie konkursów przedmiotowych i tematycznych (UWAGA – ZMIANA MIEJSCA UROCZYSTOŚCI!!!)

Serdecznie zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych i tematycznych w dniach 11-12 maja 2017 roku od godziny 10:00 do budynku Centrum Transferu Wiedzy – aula 408 III piętro Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: • ul. Radziszewskiego 7 (wejście od kościoła akademickiego) • ul. H. Łopacińskiego (wejście vis a vis Poczty)

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Procedura opiniowania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i placówek

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych

4 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Konferencje informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli województwa lubelskiego na temat wdrażania nowej podstawy programowej

W związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej od dnia 3 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się w województwie lubelskim cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli. Spotkania poprowadzą, przeszkoleni wcześniej w Ośrodku Rozwoju Edukacji, konsultanci z trzech publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli: Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach oraz Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, a także doradcy metodyczni współpracujący z ww. ośrodkami.

22 marca 2017
Czytaj więcej

Konferencje informacyjno-szkoleniowe na temat konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Konferencje informacyjno-szkoleniowe na temat konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły dla dyrektorów i przedstawicieli rad rodziców publicznych i niepublicznych szkół dla młodzieży województwa lubelskiego.

25 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Jak chronić dane osobowe?

Poradnik GIODO dla dyrektorów szkół

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej

56. Ogólnopolskie ZAWODY STRZELECKIE „O Srebrne Muszkiety – 2017”

Informuję, że w bieżącym roku szkolnym, odbędzie się, kolejna edycja - 56. Ogólnopolskie ZAWODY STRZELECKIE„O Srebrne Muszkiety – 2017” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowanych pod patronatem Ministra Obrony Narodowej.

19 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Informacja o trybie składania wniosków o nagrody ministra i kuratora w 2017 r.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2017 roku

13 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 21/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Pełna treść zarządzenia w załączniku.

12 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Kwalifikacja uczniów do etapu centralnego konkursu „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…..”

Kwalifikacja uczniów do etapu centralnego w dniach 1-3 czerwca 2017 roku na XXII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…..”

10 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Wykaz wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe oraz o tytuł honorowego profesora oświaty

Zakończył się etap opiniowania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

29 marca 2017
Czytaj więcej

Składanie wniosków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół i placówek woj. lubelskiego w załączeniu przekazuję list Podsekretarza Stanu MEN dotyczący składania wniosków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD).

27 marca 2017
Czytaj więcej

Zasady organizacji wycieczek zagranicznych

Wymagane dokumenty

20 marca 2017
Czytaj więcej

Informacje dotyczące organizacji kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku

Uprzejmie informujemy podmioty zainteresowane organizacją szkoleń kadry wychowawczej i kierowniczej wypoczynku na terenie województwa lubelskiego, że przepisy dotyczące w/w kursów znajdują się w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ...

15 marca 2017
Czytaj więcej

Badania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce

Uprzejmie informuję, że od października 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest realizowane zadanie publiczne pn. "Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce".

17 stycznia 2017
Czytaj więcej