Panel kontaktowy

Liczba aktualnych zadań: 4


Zobacz więcejInformacja z dnia 27 października 2014 roku, dotycząca uprawnień laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim

2014-10-29, 13:12

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie


Podsumowanie XI edycji konkursu „Kształtujemy Tożsamość Krajobrazu"

2014-10-23, 08:42

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek województwa lubelskiego


Informacje dla Dyrektorów Szkół dotyczące dystrybucji II części "Naszego Elementarza"

2014-10-20, 07:50

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, rozpoczęło się dostarczanie drugiej części podręcznika...


Rozpoczęcie dystrybucji II części "Naszego elementarza"

2014-10-16, 11:28

Terminy dostarczania zamówienia do szkół


"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego..."

2014-10-08, 12:07

XX Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy" - nowa edycja Konkursu w roku szkolnym 2014/2015


II edycja akcji „Transplantacja – jestem na tak. Przyłącz się do nas”

2014-10-29, 15:08

II edycja akcji „Transplantacja – jestem na tak. Przyłącz się do nas”Regionalna Konferencja „Cyfrowa Szkoła – innowacyjne rozwiązania dla edukacji”, upowszechniająca projekt EDUSCIENCE w województwie lubelskim

2014-10-29, 13:02

Serdecznie zachęcamy do udziału w Regionalnej Konferencji „Cyfrowa Szkoła – innowacyjne rozwiązania dla edukacji”...Projekt EDUSCIENCE

2014-10-29, 10:36

Projekt EDUSCIENCE, ułatwiający realizację przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz naukę języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych.Kształcenie cudzoziemców w polskim systemie oświaty

2014-10-29, 10:25

W załączeniu przesyłamy informację o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty przekazaną pismem MEN...Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2014 roku

2014-10-22, 09:27

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:Oferty odrzucone...Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015

2014-10-21, 11:05

W roku szkolnym 2014/2015 w województwie lubelskim 256 uczniów z najwyższymi wynikami w nauce za rok...Wzór wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

2014-10-21, 09:32

W załączeniu dostępne są wzory wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla ubiegającego...Materiał informacyjny MEN dotyczący podstawy prawnej wykazywania uczniów niepełnosprawnych w SIO

2014-10-16, 14:51

Dotyczy podstawy prawnej wykazywania uczniów niepełnosprawnych w SIO, przepisów, w oparciu o które wydawane są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz regulacje...Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2014-10-16, 07:54

Dziękuję za trud i misję. Miejcie zdrowie do tego, co robicie. Miejcie mnóstwo determinacji w sobie,...Uchwała Komisji Heraldycznej dotycząca obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku

2014-10-08, 15:13

Komisja Heraldyczna, organ opiniodawczo-doradczy Ministra Administracji i Cyfryzacji podjęła uchwałę w...Wykaz nauczycieli wyróżnionych nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w 2014 r.

2014-10-07, 10:44

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Nr 4 z dnia 29 września 2014 r., na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r....Konferencja dla nauczycieli biologii, wychowawców i katechetów

2014-10-06, 12:11

Serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii, wychowawców i katechetów na konferencję pt. “TRANSPLANTACJA - JESTEM NA TAK. PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ”.Projekt OHP "Pomysł na siebie"

2014-10-02, 07:48

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza do udziału w projekcie...Terminy i miejsca obchodów Dnia Edukacji Narodowej w 2014 r.

2014-10-01, 11:45

Lubelski Kurator Oświaty informuje, że uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w 2014 r. odbędą się w...