Panel kontaktowy

Liczba aktualnych zadań: 6


Zobacz więcej



Podsumowanie XI edycji konkursu „Kształtujemy Tożsamość Krajobrazu"

2014-10-23, 08:42

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek województwa lubelskiego


Informacje dla Dyrektorów Szkół dotyczące dystrybucji II części "Naszego Elementarza"

2014-10-20, 07:50

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, rozpoczęło się dostarczanie drugiej części podręcznika...


Rozpoczęcie dystrybucji II części "Naszego elementarza"

2014-10-16, 11:28

Terminy dostarczania zamówienia do szkół


"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego..."

2014-10-08, 12:07

XX Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy" - nowa edycja Konkursu w roku szkolnym 2014/2015


Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2014 roku

2014-10-22, 09:27

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:Oferty odrzucone...



Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015

2014-10-21, 11:05

W roku szkolnym 2014/2015 w województwie lubelskim 256 uczniów z najwyższymi wynikami w nauce za rok...



Wzór wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

2014-10-21, 09:32

W załączeniu dostępne są wzory wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla ubiegającego...



Materiał informacyjny MEN dotyczący podstawy prawnej wykazywania uczniów niepełnosprawnych w SIO

2014-10-16, 14:51

Dotyczy podstawy prawnej wykazywania uczniów niepełnosprawnych w SIO, przepisów, w oparciu o które wydawane są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz regulacje...



Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2014-10-16, 07:54

Dziękuję za trud i misję. Miejcie zdrowie do tego, co robicie. Miejcie mnóstwo determinacji w sobie,...



Uchwała Komisji Heraldycznej dotycząca obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku

2014-10-08, 15:13

Komisja Heraldyczna, organ opiniodawczo-doradczy Ministra Administracji i Cyfryzacji podjęła uchwałę w...



Wykaz nauczycieli wyróżnionych nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w 2014 r.

2014-10-07, 10:44

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Nr 4 z dnia 29 września 2014 r., na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r....



Konferencja dla nauczycieli biologii, wychowawców i katechetów

2014-10-06, 12:11

Serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii, wychowawców i katechetów na konferencję pt. “TRANSPLANTACJA - JESTEM NA TAK. PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ”.



Projekt OHP "Pomysł na siebie"

2014-10-02, 07:48

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza do udziału w projekcie...



Terminy i miejsca obchodów Dnia Edukacji Narodowej w 2014 r.

2014-10-01, 11:45

Lubelski Kurator Oświaty informuje, że uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w 2014 r. odbędą się w...



II Edycja Programu WF z Klasą

2014-09-29, 15:19

W imieniu Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej serdecznie zapraszamy do udziału w II Edycji Programu WF z Klasą. Jest to program adresowany...



Informacja o możliwości uzyskania pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin

2014-09-29, 14:26

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz...



Dystrybucja II częsci "Naszego elementarza"

2014-09-24, 12:49

 



Wykaz odznaczonych Krzyżem Zasługi oraz Medalem za Długoletnią Służbę w 2014 r.

2014-09-24, 11:11

Wykaz osób odznaczonych Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Złotym, Srebrnym i Brązowym za Długoletnią Służbę...